หญ้าหวานอิสราเอล เชียงราย

หญ้าหวานอิสราเอล เชียงราย จำหน่ายท่อนละ 1 บาท ราคาถูกสุดๆ จาก นายพัน ฟาร์ม 𝐍𝐀𝐈 𝐏𝐔𝐍 𝐅𝐚𝐫𝐦 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐧𝐠𝐫𝐚𝐢

ทางเราจำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลคุณภาพดี โปรตีนสูง เหมาะสำหรับนำไปปลูกเลี้ยงสัตว์ของท่าน เช่น วัวควาย,ช้างม้า,แพะแกะ และเป็ดไก่ ฯลฯ

หญ้าหวานอิสราเอล จำหน่าย

จำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ท่อนละ 1 บาท (ความยาวขนาด 5 นิ้ว เท่ากันทุกท่อน)

โปรโมชั่นฤดูฝน 100 แถม 10 

สั่งซื้อ 1,000 ท่อน แถม 100 จัดส่งฟรี

มีบริการเก็บเงินปลายทาง+20 บาท จัดส่งโดยขนส่ง NiM Express (นิ่ม เอ็กซ์เพรส)

ท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล นายพันฟาร์ม เชียงราย

100 ท่อน แถม 10 + ค่าส่ง 150 บาท = 250

200 ท่อน แถม 20 + ค่าส่ง 150 บาท = 350

300 ท่อน แถม 30 + ค่าส่ง 150 บาท = 450

400 ท่อน แถม 40 + ค่าส่ง 150 บาท = 550

500 ท่อน แถม 50 + ค่าส่ง 150 บาท = 650

600 ท่อน แถม 60 + ค่าส่ง 150 บาท = 750

700 ท่อน แถม 70 + ค่าส่ง 150 บาท = 850

800 ท่อน แถม 80 + ค่าส่ง 150 บาท = 950

1,000 ท่อนขึ้นไป แถม 100 จัดส่งฟรี ไม่มี + เพิ่ม

หญ้าหวานอิสราเอล สนใจสั่งซื้อออนไลน์

หญ้าหวานอิสราเอล สั่งซื้อ

เริ่มเลี้ยงสัตว์ สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ แหล่งอาหาร การเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่นิยมสร้างแหล่งอาหารเองในพื้นที่ตัวเอง เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการทำให้ง่ายต่อการดูแล อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยว่าหญ้าที่ปลูกเองในพื้นที่ตัวเอง ไม่มีสารเคมีเจือป่นที่จะส่งผลร้ายต่อสัตว์เลี้ยง

แปลงหญ้าหวานอิสราเอลของนายพันฟาร์ม

 

หญ้าสำหรับเลี้ยงวัวควายเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ คือ หญ้าหวานอิสราเอล มีการวิจัยและค้นพบว่าในหญ้าหวานอิสราเอลนั้น มีโปรตีนมากถึง 20% เมื่อเทียบกับเนเปียร์ที่มีโปรตีนเพียงแค่ 10% เท่านั้นเอง ปลูกง่ายโตเร็ว ปลูกกับดินได้ทุกชนิด ทุกฤดู สามารถตัดหมุนเวียนได้ตลอด ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นระยะเวลานาน และเมื่อนำมาเลี้ยงสัตว์ปรากฏเคี้ยวง่าย หวาน กรอบ ชุ่มน้ำ สัตว์กินแล้วชอบ กินได้ไม่มีเบื่อ

หญ้าหวานอิสราเอลมีลักษณะของลำต้น ไม่สูงมากนัก ใบใหญ่ ลำต้นหวานกรอบ ตัดง่ายไม่แข็ง สามารถตัดให้สัตว์กินได้เลย โดยไม่ต้องสับหรือหั่น

หญ้าหวานอิสราเอล ลำต้น

การปลูกหญ้าหวานอิสราเอล สามารถปลูกเป็นแปลงใหญ่ได้เลย เหมาะสำหรับนำไปเลี้ยง วัว ควาย ช้าง ม้า แพะ แกะ เป็ด ไก่ ปลาก็สามารถนำไปเลี้ยงได้ การปลูกครั้งแรก พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 5,000 – 8,000 ท่อน 1 หลุม สามารถใส่ท่อนพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอลได้ประมาณ 2-4 ท่อน แล้วแต่ขนาดหลุม (แต่ละกอควรให้ห่างกันประมาณ 1 เมตร) กลบดินแล้วใช้มือกดแน่นพอประมาณ

เตรียมดินก่อนปลูกหญ้าหวานอิสราเอลควรไถ่กลบเพื่อกำจัดวัชพืช และยกคันร่องน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขัง เพราะหญ้าหวานอิสเอลไม่ชอบน้ำขัง และไม่ได้ต้องการนำเยอะ การรดน้ำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง เฉพาะช่วงแรกที่ปลูกเท่านั้น

หลังจาก 3 เดือนขึ้นไป สามารถตัดให้สัตว์กินได้เลยโดยไม่ต้องสับ และตัดหมุนเวียนเดือนละ 1-2 ครั้ง การปลูกเพื่อใช้ท่อนพันธุ์ ควรตัดหลังปลูกครั้งแรก 5-6 เดือนขึ้นไป จะได้ท่อนพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพนำไปขยายปลูกต่อไป

หญ้าหวานอิสราเอล

หญ้าหวานอิสราเอล ประโยชน์

เมื่อเทียบกับหญ้าทั่วๆไป หญ้าหวานอิสราเอล มีโปรตีนสูงถึง 20% สามารถให้สัตว์กินได้โดยไม่ต้องสับหรือหั่น ลดต้นทุและง่ายต่อการดูแล หญ้าหวานอิสราเอลจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าหญ้าสายพันธุ์เนเปียร์ อย่างเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งคุณสมบัติเฉพาะของหญ้าหวานอิสราเอล ที่มีรสชาติหวาน ลำต้นกรอบ เป็นลักษณะเด่นที่สัตว์กินพืชส่วนใหญ่ต้องการ ประกอบกับสารอาหารที่มีอยู่มากมาย ดูจะคุ้มค่ากว่าเมื่อเทียบกับหญ้าสำหรับเลี้ยงสัตว์อีกหลายชนิด อีกทั้งการใช้เป็นอาหารสัตว์ ไม่จำเป็นต้องหั่นหรือสับ สามารถให้สัตว์กินทังลำต้นได้เลย โดยไม่เหลือทิ้งเป็นเศษ ต่างจากหญ้าเลี้ยงสัตว์หลายสายพันธุ์ ที่สัตว์อาจจะกินเฉพาะใบและลำต้นที่อ่อนเท่านั้น จึงต้องมีการสับหรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กเพื่อให้สัตว์เลี้ยงกินให้หมด ไม่เหลือเศษทิ้ง

หญ้าหวานอิสราเอล วิธีปลูก

การปลูกหญ้าหวานอิสราเอล มีขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมท่อนพันธุ์ ความยาวขนาด 5 นิ้ว นำท่อนพันธุ์ใส่ถุงพรมน้ำปิดปากถุงให้สนิท อบไว้ 5-7 วัน เพื่อให้รากงอก
  2.  ระยะห่างการปลูก 1*1 เมตร หรือแล้วความเหมาะสมของแต่พื้นที่
  3. ใช้จอบขุดดินลึกประมาณ 4 นิ้ว วางท่อนพันธุ์ลงดิน กลบดินแล้วใช้มือกดแน่นพอประมาณ
  4. การให้น้ำ ช่วงแรกที่ปลูกอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง แล้วแต่ความชื้น หลังจาก 3 เดือน รดน้ำอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

หญ้าหวานอิสราเอล ท่อนพันธุ์

หญ้าหวานอิสราเอล การปลูก

หญ้าหวานอิสราเอลหลังปลูก ดูแลดังนี้

บำรุงกอต้นหญ้าหวานอิสราเอล โดยใส่ปุ๋ยคอก มูลสัตว์ เพื่อให้กอใหญ่ ได้บริมาณหญ้าเยอะ และมีคุณค่าทางอาหารโปรตีนสูง